1. Anvendelsesområde

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer på gueri.dk.

Gueri.dk ejes af Guéri ApS, CVR-nr. 41078677, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, tlf.: (+45) 4091 196793 39 35 25 93 39 35 25, e-mail: info@gueri.dk (”Guéri”).

Aftaler om køb indgås på dansk, og fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere.

 

  1. Køb hos os

Ved bestilling på gueri.dk, vil du, inden du godkender din bestilling have mulighed for at rette eller slette produkter, som du har lagt i indkøbskurven samt ændre de oplysninger, du har angivet i forbindelse med købet.

Når du har godkendt dit køb på gueri.dk, vil du først modtage en automatisk kvittering for din bestilling. Derefter sender vi en ordrebekræftelse. Din bestilling er først bindende, når du har modtaget ordrebekræftelsen.

Vi tager forbehold for udsolgte varer, prisfejl og forhold, som Guéri er uden rimelig indflydelse på.

 

  1. Betaling og levering

Vi accepterer betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Betaling trækkes ved forsendelse eller levering af dine varer til dig.

Alle beløb er i DKK inkl. moms og skal tillægges prisen for fragt, som vil blive oplyst i forbindelse med din bestilling.

Guéri bruger et godkendt betalingssystem, som krypterer alle dine kreditkortdata ved hjælp af en SSL (Secure Socket Layer)-protokol. Det betyder, at ingen kan læse ​​dine betalingsoplysninger.

Vi bestræber os på at afsende bestillinger, som er modtaget og godkendt af os inden kl. 13:00 på hverdage, den følgende hverdag. Varen bliver leveret i overensstemmelse med den leveringsmetode, som du har valgt.

Du kan ved din bestilling vælge af få den leveret ved din dør, garage eller andet sted på din adresse. Hvis du angiver et sådant sted, vil vi anse levering for at være sket, når transportøren afleverer din bestilling til dette sted.

Vi leverer varer med GLS til adresser i Danmark, medmindre andet er aftalt. Du kan kontakte info@gueri.dk, såfremt du har behov for levering til adresser i andre lande.

 

  1. Fortrydelsesret

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret for varer, der er købt på gueri.dk, regnet fra den dag, du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren), får varen i fysisk besiddelse. Du skal selv betale retur-/forsendelsesomkostninger. Hvis du har købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet af nogle eller alle varer. Se nedenfor om tilbagebetaling af leveringsomkostninger ved fortrydelse.

Fortrydelse af en ordre skal meddeles os indenfor 14 dage efter køb, og returnering skal ske senest 14 dage efter, at vi har fået besked om, at du har fortrudt købet. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Uanset ovennævnte har du dog ikke fortrydelsesret, hvis varen er forseglet af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager, og forseglingen er blevet brudt.4.1 Sådan gør du hvis du fortryder

Giv os besked om din fortrydelse i en e-mail til info@gueri.com. Du skal gøre det klart, at du vil fortryde din ordre. Udfyld venligst fortrydelsesformularen og vedhæft den til din e-mail. Download fortrydelsesformular her (pdf). Du kan også sende et brev til os.

Du hæfter for evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, som den anvendes på.

Ved fortrydelse bedes du returnere varen i original emballage til nedennævnte returadresse. Du bør sørge for, at varen er forsvarligt indpakket, når du returnerer den, da du selv bærer risikoen for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer.4.2 Returadresse

Guéri Skin Science
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund
info@gueri.dk4.3 Tilbagebetaling ved fortrydelse

Hvis du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig for den pågældende vare, herunder evt. leveringsomkostninger. Det gælder dog ikke i følgende tilfælde:

  1. Hvis du har købt flere varer i en ordre og kun fortryder en del af dit køb, tilbagebetaler vi ikke leveringsomkostningerne, og

  2. Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet.

Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.

Vi gennemfører tilbagebetaling til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkelig har indvilliget i noget andet.  1. Mangler

Hvis varen er beskadiget ved ankomst til dig, eller der er fejl, så send den tilbage til os, og vi vil erstatte produktet, såfremt vi er enige om fejlen.

Har du i øvrigt klager over en vare, der er købt på gueri.dk, så kontakt info@gueri.dk.

Købeloven finder anvendelse og ifølge den, skal du i tilfælde af mangler reklamere til os ”inden rimelig tid”. Reklamation inden 2 måneder er altid rettidig, hvis du er forbruger.  1. Ansvar

Vores produkter er ikke lægemidler eller medicinske præparater og er ikke egnet til behandling af sygdomme eller egentlig hudlidelser. Du bør ikke anvende vores produkter, hvis lider af nogen form for intolerance, overfølsomhed eller allergi overfor indholdsstofferne i vores produkter.

Guéri er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, idet Guéri dog fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, herunder drifts- og indtægtstab samt andre følgetab. Guéris ansvar er derudover i enhver henseende begrænset til maksimalt at udgøre værdien af de fakturerede varer, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

Endvidere er Guéri ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure.  1. Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til produkter udviklet af eller for Guéri samt gueri.dk tilhører Guéri. Dette omfatter bl.a. erhvervshemmeligheder, ophavs-, varemærke og designrettigheder, herunder til tekster, logoer og forretningskendetegn m.v.

Enhver brug i strid med vores immaterielle rettigheder vil blive retsforfulgt.  1. Klagemuligheder

En evt. klage, som det ikke lykkes os at blive enige om, kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse info@gueri.dk.

Uenighed, som det ikke lykkes parterne af løse i mindelighed, afgøres efter dansk ret af de danske domstole. Retten i Lyngby er værneting i første instans, medmindre sagen kan henvises og behandles af Sø- og Handelsretten eller Østre Landsret.  1. Version

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret den [23. oktober 2020].